Privatumo politika

I. SĄVOKOS:

 1. Svetainė – internetinis poilsio ir pramogų pasiūlymų portalas makaliauslietuva.lt, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.makaliauslietuva.lt;
 2. MAKALIAUSLIETUVA.LT – UAB „TRAVELDEALS LT“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302583106, registruotos buveinės adresas - Geležinkelio g. 3-14A, Vilnius, biuro adresas - Ukmergės g. 124, LT – 08100, Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas - labas@makaliauslietuva.lt, telefono numeris +370 639 96444;
 3. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;
 4. Paslaugos – MAKALIAUSLIETUVA.LT Svetainėje siūlomos poilsio ir pramogų paslaugos Lietuvoje, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;
 5. Paskyra – MAKALIAUSLIETUVA.LT nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;
 6. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai ir fiziniai asmenys, su kuriais MAKALIAUSLIETUVA.LT bendradarbiauja teikiant Paslaugas Svetainėje;
 7. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje;
 8. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
 9. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
 10. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;
 11. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;
 12. Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 13. Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12d.  įsakymas Nr. 1T-17(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;
 14. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
 15. IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.
 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 3. Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, užsisakydami atitinkamas Paslaugas. Su šiuo Svetainės dokumentu galima susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galima atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Naudotojai visuomet informuojami Svetainėje.
 4. MAKALIAUSLIETUVA.LT yra įregistruoti Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: Identifikavimo kodas - P5105, įregistravimo data - 2012-08-14.
 5. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai MAKALIAUSLIETUVA.LT gauna Asmens duomenis dėl to, kad Naudotojas užsisako ir/ar įgyja per Svetainę Paslaugas. Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius Paslaugas, kurias teikia MAKALIAUSLIETUVA.LT Partneriai, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias MAKALIAUSLIETUVA.LT neatsako. Taip pat MAKALIAUSLIETUVA.LT norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad MAKALIAUSLIETUVA.LT nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

 1. Priklausomai nuo Naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas, įsigytų paslaugų dokumento numeris ir data, paslaugų pasirinkimas, kliento identifikatorius (kurį sistema priskiria klientui).
 2. Svetainėje yra naudojami dviejų rūšių Slapukai.
   1. 2.1. Pirmoji Slapukų rūšis - MAKALIAUSLIETUVA.LT, siekdamas tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų Paslaugų įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuoja, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Naudotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Naudotojo sutikimas, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje.
    Sutikimas galioja neribotą laiką iki Naudotojas atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Svetainės administratorių šiuo elektroniniu paštu: labas@makaliauslietuva.lt. Detali informacija apie Slapukus, kurie renka statistinę informaciją:
  Slapukas Pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys Papildoma informacija
  Interneto svetainės lankytojų apskaitos skaitiklis _utma
  _utmb
  _utmc
  _utmz
  _ga
  Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Įeinant į puslapį 2 metai
  30 minučių
  Iki uždarymo
  1 metai
  Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“ Išsamesnė informacija iš Google
  Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija bendradarbiauja su programinės įrangos kūrėjais siekdama užtikrinti, kad šių slapukų naudojimas atitiktų teisės aktų reikalavimus.
  Interneto svetainės lankytojų apskaitos skaitiklis fbm_120745184619283fbsrc_120745184619283 Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Įeinant į puslapį Skaitliuko apskaita vykdoma per facebook
  Svetainės lankytojo nustatymų saugojimas __cfduid Šie slapukai naudojami vartotojo nustatymų saugojimui ir peržiūrų rinkimui. Įeinant į puslapį Apskaita vykdoma per .crazyegg.com, .onesignal.com ir .zopim.com
  Svetainės lankytojų identifikavimas omnisendAnonymousID
  omnisendSessionID
  55545d92b83742631bed6571-aID
  55545d92b83742631bed6571-sID
  El. komercijos marketingo automatizavimas išmaniems pardavimams Įeinant į puslapį Apskaita vykdoma per omnisend.com
   1. 2.2. Antroji Slapukų rūšis - Informuojame, kad prisijungus prie Svetainės, siekiant naudotis Svetaine, į Jūsų kompiuterį įrašomi Slapukai, nurodyti šioje lentelėje:
  Slapukas Pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys Papildoma informacija
  Interneto svetainės naujienų prenumetatos lango paslėpimo slapukas nl_hidden Šis slapukas naudojamas naujienlaiškio prenumeratos lango paslėpimui Įeinant į puslapį 6 mėn. Lango paslėpimui
  Interneto svetainės forumo paslėpimo lango slapukas hide_sliderbar Šis slapukas naudojamas forumo langui paslėpti Įeinant į puslapį Iki interneto svetainės lango uždarymo Lango paslėpimui
  Slapukas būtinas member_id Šis slapukas naudojamas Vartotojo identifikacijai Prisijungimus svetainėje Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus ID numeris
  Slapukas būtinas pass_hash Šis slapukas naudojamas slaptažodžio paslėpimui Prisijungimus svetainėje Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus ID numeris
  Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti PHPSESSID Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas Įeinant į puslapį Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus ID numeris Informacijas ir PHP.NET: Sessions –Manual
  Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti session_id Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas Įeinant į puslapį Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus ID numeris
  Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti mk_sid Slapukas yra skirtas identifikuoti unikalius vartotojus. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas Įeinant į puslapį 5 metai Unikalus ID numeris
  Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti m-newsletter-modal Šis slapukas naudojamas naujienlaiškio prenumeratos lango paslėpimui Atvaizdavus naujienlaiškio langą 30 dienų Lango paslėpimas
  Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti sold-out-aks-us-modal Šis slapukas naudojamas išparduotų pasiūlymų užklausos atvaizdavimui Įeinant į puslapį 14 dienų
  Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti individual-email-modal Šis slapukas naudojamas individualių naujienlaiškio prenumeratos lango paslėpimui Įeinant į pasiūlymo puslapį 30 dienų Lango paslėpimas
  Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti newsletter-modal Šis slapukas naudojamas naujienlaiškio prenumeratos lango paslėpimui Atvaizdavus naujienlaiškio langą 30 dienų Lango paslėpimas
  Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti user-action-related-post Šis slapukas naudojamas atrinkti lankytojui panašius pasiūlymus Įeinant į pasiūlymo puslapį 7 valandas Susijusių straipsnių parinkimas
  1. Naudotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti MAKALIAUSLIETUVA.LT įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „SUTINKU“ žemiau nurodytu būdu:„Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.”
  2. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės neveiks.

  IV. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:

  1. MAKALIAUSLIETUVA.LT naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:
   1. 1.1. Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai užsakyti.
   2. 1.2. Efektyvaus su kelionėmis susijusių Paslaugų siūlomų Svetainėje teikimo tikslais. MAKALIAUSLIETUVA.LT rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Paslaugos, bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų.
   3. 1.3. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą, bei pateikti Naudotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus MAKALIAUSLIETUVA.LT turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Naudotojas išreiškia savo sutikimą (pvz. pažymint atitinkamą laukelį varnele, užsisakius naujienlaiškį ir kt.).
  2. Tiesioginės rinkodaros tikslais MAKALIAUSLIETUVA.LT renka šiuos asmens duomenis: asmens vardą, elektroninį paštą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele.
  3. Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.
  4. Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui labas@makaliauslietuva.lt.
  5. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Naudotojų IP adresus.

  V. PASKYROS

  1. MAKALIAUSLIETUVA.LT Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes MAKALIAUSLIETUVA.LT yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra MAKALIAUSLIETUVA.LT Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos MAKALIAUSLIETUVA.LT taikytinos taisyklės.
  2. MAKALIAUSLIETUVA.LT turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:
   1. 2.1. Makalius (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas Facebook);
   2. 2.2. Makaliaus Lietuva (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas Facebook).

  VI. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

  1. MAKALIAUSLIETUVA.LT informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
   1. 1.1. jei yra Naudotojo sutikimas;
   2. 1.2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis MAKALIAUSLIETUVA.LT pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;
   3. 1.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
   4. 1.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
  2. MAKALIAUSLIETUVA.LT asmens duomenų tvarkytojai yra šie: UAB „Net Frequency“, UAB „Serveriai verslui“.
  3. Naudotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje.

  VII. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

  1. Naudotojas suteikia teisę MAKALIAUSLIETUVA.LT rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą MAKALIAUSLIETUVA.LT rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Naudotojas Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. MAKALIAUSLIETUVA.LT iš Naudotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad MAKALIAUSLIETUVA.LT turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
  2. Naudotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis MAKALIAUSLIETUVA.LT surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Naudotojas turi iš anksto kreiptis į MAKALIAUSLIETUVA.LT el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. MAKALIAUSLIETUVA.LT įgyvendina Naudotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Naudotojo prašymo gavimo.
  3. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į MAKALIAUSLIETUVA.LT elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. MAKALIAUSLIETUVA.LT įgyvendina Naudotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Naudotojo prašymo gavimo.
  4. MAKALIAUSLIETUVA.LT Asmens duomenis saugo 10 (dešimt) metų nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas.
  5. Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis MAKALIAUSLIETUVA.LT turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu MAKALIAUSLIETUVA.LT yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Naudotoju, ar jeigu MAKALIAUSLIETUVA.LT yra pastebėjęs atitinkamo Naudotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
  6. Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Naudotojas gali kreiptis į MAKALIAUSLIETUVA.LT el. paštu labas@makaliauslietuva.lt.

  VIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  1. MAKALIAUSLIETUVA.LT užtikrina, jog Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Naudotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
  3. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti MAKALIAUSLIETUVA.LT.

  IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Ši Privatumo politika galioja nuo 2017 m. gegužės 17 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Naudotojai bus informuoti Svetainėje.
  Prašome užpildyti privalomus laukus!
  Jūsų žinutė sėkmingai išsiųsta!
  Nepavyko išsiųsti žinutės, patikrinkite laukelius.
  Galite susisiekti el. paštu: labas@makaliauslietuva.lt